elektroliz hücresinde boksit cevherine neden kriyolit eklenir