güney afrika da fosil yakıtın işlenmesi ve rafine edilmesi