elektrik fabrikasında taşa zarar veren bilyalı değirmende