endonezya kömür madenciliği sektörü görünüm piyasası