demir cevherinin ayrıştırılması sürecindeki ana adımlar