demir cevherinin endüstriyel olarak işlenmesini belirlemek