ferromanganezin manganez cürufu üzerindeki etki bazlığı