figürler için önemli demir cevherleri manyetit siderit demir pirit ve hematit