demir cevheri peletleme tesisi maliyeti yeni kaledonya