demir yüzdesinin özgül ağırlığa göre nasıl değiştiği