farklı ocaklardaki demir cevherindeki fe içeriği nasıl belirlenir