f1 0 mm elekler aracılığıyla 98 numunenin üzerinde öğütme değirmenleri